CINE SUNTEM

Health Assistance S.C.p.A.

Prezentare

Health Assistance a apărut din dorința de a crea un unic punct de întâlnire între Cererea și Oferta de activități și servicii medicale și de asistență socială, pe întreg teritoriul național.

Furnizor de servicii independente pe piața asistenței medicale suplimentares, a serviciilor de asistență socială și medicală, a strategiilor de motivare a angajaților, precum și în sectorul privat, Health Assistance încheie acorduri și convenții cu Societăți Mutuale de Sănătate, Case de Asistență Medicală, Fonduri de Asigurări de Sănătate și Companii de Asigurări și cu Cooperative, Societăți de Prestări Servicii, unitățiisanitare și persoane care desfășoară activități independente.

Rețeaua Health Assistance este alcătuită din:

 • Peste 8.000 unități cu care s-au încheiat acorduri
 • 390 cooperative sociale înscrise în Rețea
 • Peste 15.000 de medici și profesioniști

Misiune și Valori

Să funcționăm ca unic punct de întâlnire între cererea și oferta de activități și servicii de asistență medicală și socială, pe întreg teritoriul național.

Suntem foarte atenți la nevoile fiecărei persoane pe care o asistăm și încercăm să (devenim) fim un punct de referință pentru clienții noștri.
Din acest motiv, zi de zi ne străduim să ne îmbunătățim serviciile și să:

 • Susținem dezvoltarea serviciilor suplimentare de asistență medicală
 • Consolidăm circuitul sanitar și de asistență socială dedicat solicitărilor de „prestare a serviciilor la domiciliu”
 • Punem în valoare experiența, competențele și resursele celui de-al treilea sector
 • Concepem împreună cu firmele planuri, în cadrul strategilor de motivare a angajaților, referitoare la bunăstarea persoanelor, sănătatea și timpul liber al acestora./li>
 • Creăm proceduri eficiente și rapide, începând de la preluarea cererilor, până la prelucrarea dosarelor, accelerând fazele de prestare a serviciilor și cele de rambursare
 • Facem față provocării pe care o reprezintă inovația în domeniul serviciilor și dispozitivelor tehnologice de ultimă generație, utilizate în domeniul medicinei și al promovării sănătății
 • Promovăm calitatea stilului de viață și dreptul persoanelor de a beneficia de îngrijiri

Organizare internă

Health Assistance este alcătuită din structuri organizatorice Business Unit, coordonate de Referenți B.U. ce lucrează în echipă cu Conducerea Executivă, cu Conducerea Generală și cu CEO.

Pentru a-și structura oferta și pentru a asigura firmelor client o competitivitate tot mai crescută, Health Assistance pune în aplicare strategii specifice, monitorizează și controlează în permanență piața și evoluția societății, încearcă să sesizeze semnele de schimbare și nevoile manifestate de către familii, persoane și firme, sub aspectul serviciilor și al asistenței medicale și sociale.

Forța Centralei Executive, cu centrul său de asistență clienți 24h, constă în capacitatea de a recepționa cerințele utilizatorilor, sprijinindu-i în soluționarea diferitelor lor necesități, cu profesionalism și implicare.

Responsabilitatea Socială a Firmei

Health Assistance analizează aspectele sociale și de mediu ca elemente integrate în ceea ce privește activitatea de business și relația cu părțile interesate și cu teritoriul.

Organizația și-a luat anumite angajamente, ce trec dincolo de legislația clasică și de obligațiile convenționale, angajamente pe care intenționează să le respecte, încercând să dezvolte standardele în domeniul dezvoltării sociale, al atenției acordate mediului înconjurător, al respectării drepturilor fundamentale și adoptând un sistem de management deschis, cu o abordare orientată spre calitate și dezvoltare durabilă.  Prin urmare, s-a înscris în calitate de asociat al FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS, susținând numeroasele proiecte derulate în domeniul dezvoltării teritoriale, în domeniul medical și al dezvoltării sociale.

Fondazione Health Italia Onlus este o organizație non-profit, ce are drept obiective promovarea unor inițiative culturale, educative, de formare, de integrare socială, de asistență medicală, precum și propagarea culturii.  Fundația participă la implementarea sistemului de asistență socială și medicală, conform prevederilor art. 10 din Legea 328/2000 și își propune să își desfășoare activitatea în următoarele domenii:

 • asistență medicală;
 • asistență socială și socio-medicală;
 • promovarea și coordonarea unor servicii educaționale, de instruire, culturale, sportive și recreative pentru copii și tineri;
 • coordonarea serviciilor și promovarea de inițiative pentru asigurarea dreptului la studiu;
 • crearea unor burse de studiu pentru a înlesni frecventarea unor cursuri de formare;
 • promovarea de inițiative destinate să prevină abandonul școlar, tulburările de învățare și problemele apărute în rândul tinerilor;
 • coordonarea unor centre de primire pentru tineri și elevi și a unor servicii de adăpostire și găzduire.

 

Welfare Business în Health Assistance

Health Assistance S.C.p.A. cunoaște valoarea pe care beneficiile Welfare Business și Flexible Benefits le pot aduce organizației și persoanelor implicate.  Prin recompensarea productivității muncii, atât în mod colectiv cât și individual, angajaților li se garantează o mai mare satisfacție, atât din punctul de vedere al flexibilității, cât și al avantajelor în gestionarea relațiilor de muncă.

Health Assistance aderă la programul HIWELFARE oferindu-le proprilor angajați o serie de beneficii și propuneri Welfare, împărțite pe diferite zone și tematici:

 • Dezvoltarea mea profesională, cursuri de perfecționare și burse de studiu
 • Timpul meu liber,  acorduri pentru servicii care îți oferă posibilități de petrecere a timpului liber (relaxare)
 • Starea mea de bine, servicii pentru monitorizarea sănătății și a stării de bine a persoanelor
 • Participarea mea la inițiative și proiecte outdoor pentru a reuni, a împărtăși, a consolida relațiile în interiorul și în afara organizației

Codul etic și modelul 231

PRINCIPIILE GENERALE
Decretul legislativ  nr. 231 din 8 iunie 2001, a introdus în sistemul juridic italian un sistem de răspundere administrativă a instituțiilor pentru anumite infracțiuni comise de către administratori, directori sau angajați, în interesul sau în beneficiul instituției.

ADOPTAREA MODELULUI ORGANIZATIONAL
Health Assistance a adoptat propriul model organizațional, cu scopul de a construi un sistem structurat și organic de principii directoare, proceduri operaționale și alte măsuri specifice, inspirat de criterii solide de management corporativ și care vizează, printre altele, prevenirea comiterii infracțiunilor prevăzute în Decret.

ORGANISMUL DE SUPRAVEGHERE
În vederea respectării prevederilor art.6, paragraful 1, litera b) din Decret, sarcina de a monitoriza permanent funcționarea Modelului 231,  precum și actualizarea acestuia, propunând modificări și completări, a fost încredințat organismului de supraveghere (OdV) al societății. Din OdV face parte un membru extern, ales din rândul experților și profesioniștilor în domeniu, îndeplinind cerințele necesare de integritate, profesionalism, autonomie și independență.

Clienți

Și, de asemenea:
Convenzione Ministero dell’Interno dip. PS | Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili | Federazione Middle Management

INTRODUCEȚI LA PARTEA REȚELEI NOASTRE

Colaborați cu Health Assistance și îmbunătățiți afacerea dvs.