COORDONARE RAMBURSĂRI

Health Assistance S.C.p.A.

Transparența procedurilor

Software-ul de sistem pentru coordonarea și validarea dosarelor este rezultatul experienței acumulate în domeniu, pe parcursul acestor ani.

Constant testat și actualizat, sistemul permite o adaptare la cerințele specifice, „ghidând” operatorul în parcurgerea procedurilor și resetând marja de eroare în calculul limitelor planului de asistență medicală, îmbunătățind funcționalitatea acestuia și garantând respectarea intervalelor de timp prevăzute în prelucrarea dosarelor.

Prin intermediul sistemului adoptat de CRM – Customer Relationship Management – devine posibil:

  • Să se înregistreze motivele apelului, pentru o analiză detaliată a nevoilor populației asistate;
  • Să se țină sub control „istoricul contactului” pentru fiecare utilizator în parte, evitând astfel pierderea unor informații și accelerând per ansamblu întreaga activitate de coordonare a dosarelor;
  • Să se transforme apelurile inbound în apeluri outbound, permițându-se astfel o reapelare a Asociatului/Persoanei asistate, în caz de coadă pe linie, reducându-se astfel timpul de așteptare și procentul de apeluri nepreluate.

În cadrul Health Assistance, coordonarea dosarelor de rambursare pentru propriii clienți și persoane asistate este concepută astfel încât să permită 3 proceduri diferite, în funcție de opțiunile persoanei asistate și de planul de protecție sanitară ales în prealabil:

Coordonare Indirectă

Persoana asistată, după ce a beneficiat de îngrijirile medicale aferente, chiar dacă nu au fost efectuate in cadrul structurile medicale afiliate în rețea , transmite către Health Assistance formularul de Cerere de Rambursare și întreaga documentație aferentă îngrijirilor medicale acordate (facturi, note de plată, chitanțe, trimiteri, cereri, fișă clinică, rapoarte etc.), în vederea evaluării acestora de către echipa medicală și de către birourile competente.

Coordonare Directă

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile aferente planului de protecție sanitară și de procedură, persoana asistată va putea solicita plata directă a îngrijirilor medicale de care trebuie să beneficieze. Pentru a putea solicita activarea procedurii, persoana asistată trebuie să transmită formularul de cerere de autorizare, împreună cu toată documentația aferentă îngrijirilor medicale ce trebuie acordate, în vederea evaluării acestora de către echipa medicală și de către birourile competente, cu cel puțin 3 zile înainte.

Coordonare Mixtă

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile aferente planului de protecție  sanitară și de procedură, dar medicul ales nu a încheiat o convenție de furnizare de servicii în cadrul Rețelei, persoana asistată va putea solicita plata directă a cheltuielilor aferente Unității Sanitare și va transmite, ulterior rambursării, cheltuielile aferente echipei medicale, susținute pentru respectivele îngrijiri medicale.

(Faceți clic pe imagine pentru al mări)

Rambursare Formă Directă – Faza De Autorizare

În caz de plată directă cu luarea în evidență (PIC), Health Assistance efectuează procedurile exclusiv prin sistemul de preactivare: fiecare Persoană asistată – după ce s-a ocupat personal de programarea serviciului respectiv – transmite către Centrala pentru Sănătate, de regulă cu 3 zile înainte, cererea de plată directă, indicând unitatea sanitară aleasă în prealabil, precum și medicul, dacă este posibil.

Numai după analiza cu rezultat pozitiv a cererii, Centrala pentru Sănătate va transmite mai departe către Unitatea Sanitară autorizația pentru plata directă, transmițând pe e-mail documentul de „LUARE ÎN EVIDENȚĂ”.

Consultați procedura

(Faceți clic pe imagine pentru al mări)

Rambursare Formă Directă – Faza De Achitare

După ce Luarea în Evidență a fost aprobată de către Health Assistance și serviciul a fost prestat, Unitatea sanitară va transmite către Health Assistance întreaga documentație aferentă îngrijirilor medicale acordate (facturi, note de plată, chitanțe, trimiteri, cereri, fișă clinică, rapoarte etc.), în vederea evaluării acestora de către echipa medicală și de către birourile competente.

După aprobarea acestora, se va demara procedura de achitare în favoarea Unității sanitare.

Consultați procedura

(Faceți clic pe imagine pentru al mări)

Rambursare Formă Indirectă

În cazul în care persoana asistată a beneficiat deja de servicii, achitând costurile în avans, prezentați întreaga documentație medicală/sanitară și fiscală, în vederea rambursării.

Dacă pe parcursul procedurii nu se vor depista documente lipsă sau elemente din cauza cărora cheltuiala respectivă să nu poată fi decontată, birourile de Plată din cadrul Health Assistance vor demara procedura de rambursare.

Consultați procedura

Clienți

Convenzione Ministero dell’Interno dip. PS | Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili | Federazione Middle Management